Sijoitamme tulevaisuu­teen

Sijoitustoimintamme kautta puhallamme uusia tuulia myös muille aloille. Sijoitamme 
innostaviin kasvuyrityksiin, joissa voimme vaikuttaa pääoman lisäksi myös osaamisella.

Patron-Investments01

Patron Investment keskittyy aktiivisijoittamiseen listattuihin osakeindekseihin optioiden avulla. Rahastoideana on mahdollistaa erittäin korkea tuotto suhteessa markkinoihin sekä tarjota sijoituksille erittäin suuri likviditeetti. Yhtiön rahaston sijoituksista vastaa Tom Karlsson, joka toimii myös TM Voima Oy:n hallituksen jäsenenä.

TMV DETECTIONS OY
TMV DETECTIONS OY on TM Voima Oy:n tytäryhtiö. Yhtiö tarjoaa vesivoimalaitosten, hyöryturbiinilaitosten sekä muiden pyörivien koneiden Online valvontaa.  Palvelun avulla voidaan voimalaitoksia ajaa laajemilla tehoalueilla ja laitteiden kunnossapitovälejä voidaan pidentää tarkalla Online seurannalla.
TMGREEN-01
TMV Green Oü on TM Voima Oy:n sisaryhtiö, joka aloitti tuulivoiman hankkeiden kehitystyön 2020. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 15 tuulivoimahanketta Virossa. Yhtiö tutkii myös mahdollisuutta rakentaa hybridihankkeita, joissa yhdistetään tuulivoima, aurinkovoima, sähkön varastointi sekä mahdollisesti vedyn tuotanto.